Bokmärken
  • Church On Wheels
  • _Dagens Bibelord
Kategorier

Våran vision

 ”Peka på Jesus genom Kärlek och Respekt”
De bibelorden vi grundar visionen på är tagna från Ef 6:10-18 och Matt 28:16-20
———————————————————————————————
Märket som vi har föreställer Trons Sköld och Andens svärd
Att lita på löftena vi fått av Gud och vad Jesus har gjort för oss på korset.
En medvetenhet om den andliga dimensionen i att vara Jesu lärjunge.
Dela med oss av vårat vittnesbörd och predika Guds ord på ett naturligt och äkta sätt. En bekännelse om att Jesus är grunden till vår tro.
Låta oss förnyas i tankar, ord och handlingar för att ära och hylla våran skapare.
———————————————————————————————
Tro, Gemenskap, Nätverk, Mission är våra hörnstenar.
Där Jesus Kristus är centrum och missionen genomsyrar verksamheten.
———————————————————————————————
 
Tro
Apostoliska trosbekännelsen. Evangelikal bibelsyn,
Karismatisk gemenskap, Baptistisk dopsyn.
…En Guds församling där alla behövs, hittar sin plats och gåvor och kan vara sig själv.
…På en treenig Gud som är med oss hela tiden
och hjälper oss under livets olika skeenden.
 
Gemenskap
Där man ses och verkar i den lilla gruppen där alla har något att ge.
…Som är kärlek och respektfull och gör att man växer i inåt-utåt-uppåt i lärjungaskap.
…Med andra människor oavsett ålder, kön eller religion.
…Som är alkohol och drogfri för allas trevnad.
 
Nätverk
Där man är medmänniska och tänker på sin nästa.
Där man möter andra mc-klubbar, både i närheten men också i regionen.
Som är i Sverige – Norden – Världen.
Verkar för enhet, där grunden för tron är Jesus.
 
Mission
Där Guds ande är i centrum och där väckelse är målet.  
Som är målmedveten och strategisk.
Som är på allvar och låter påverka ens livsstil.
Villighet att gå ut med evangeliet där det ännu inte har predikats.