Bokmärken
  • Church On Wheels
  • _Dagens Bibelord
Kategorier

Våran Tro

Trosbekännelse

Vi tro på, Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tro ock på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka.
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
 

Vad är kristen tro?

Att vara kristen är att ta vara på och vila i vad Jesus gjort och ger.
Det är att mer och mer lära känna vem Jesus är,
vem jag är och vad han vill med mitt liv.
Det är att få livet placerat i dess rätta sammanhang,
i relation till en god Gud som vill visa hur mycket han älskar mig
 

Frid

Att ge Gud tillträde till mitt liv, mitt hjärta och sinne gör ont.
Jag upptäcker att mycket är tvärtemot vad Gud vill
-själviskhet, hårda ord, elaka tankar…
Jag har sårat Gud, svikit hans avsikt med mitt liv.
Men allt detta får jag bekänna och överlåta åt Jesus.
Som svar räcker han mig förlåtelse.
Han vill inget hellre än att jag vågar visa upp allt
det hemska och svåra i mitt inre för honom.
Han är den ende som helt och fullt kan befria mig från min skuld.
Jesus lyfter bort allt. Ingenting finns längre som sårar relationen till min Gud!
Mitt samvete får frid! Jag får vara vän med Gud! Guds ord lovar:
”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 joh 1:9
 

Mening och glädje

Utan den gemenskap med Gud som Jesus ger bär vi människor djupt
inom oss på tomhet, meningslöshet och ensamhet.
Först när vi är förbundna med honom får vårt inre ro.
Då förstår vi att våra livs mening är att leva med Gud och för varandra.
De gåvor och talanger Gud gett oss hjälper han oss att använda
och utveckla till andra människors glädje.
Det blir vår längtan att varje stund förverkliga
Guds vilja i världen – i familj och bland vänner, i vår omgivning och i samhället.
 

Med Gud genom livet

Gud vill vara vid vår sida genom livet.
Han är nära sina vänner genom den Helige Ande.
Anden visar på Guds kärlek och hjälper oss att se
med kärlek på människorna runt omkring oss.
Han leder oss inte alltid på lätta vägar,
men håller vi oss nära honom leder han oss på rätta vägar.
Vi håller oss nära Gud när vi regelbundet och
ofta lyssnar till vad Gud vill säga oss och då vi talar
med honom genom att be.
Vi kan be när som helst med enkla, uppriktiga och egna ord, kort eller långt.
Vi lyssnar till Gud genom att läsa i Bibeln och lyssna
till undervisning som utgår därifrån.
Det är så vi lär känna Gud och hans vilja.
Det går till ungefär som då man lär känna en människa
- för att lära känna Gud behöver vi umgås med honom,
lyssna till och tala med honom.
 

Gemenskap

Att vara kristen är också att få vara en medlem i Guds
stora världsvisa familj, den kristna kyrkan.
Man hör samman med andra kristna i en gemenskap
som levs ut i lokala kristna gemenskaper, församlingar.
Tillsammans får vi samlas kring Guds ord och fira Gudstjänst.
Vi får vara varandra ett stod och bära varandras bördor.
Där kan vår tro få näring och växa till.
 

En ljus framtid

Livet med Jesus öppnar vägen till ett evighetslångt liv med Gud!
Jag behöver inte vara rädd för döden.
Jesus har besegrat den eviga döden, att för alltid vara skild från Gud
- den verklighet som egentligen borde bli min.
Men då jag bekänner min synd får jag vara trygg i löftet att
Jesus förlåter allt som borde skilja mig från Gud.
Jag får vila i löftet om ett liv utan ondska och sorg.
Med Jesus viker oron från framtiden.
Vi har en ljus framtid att se fram emot, något att verkligen kunna längta efter.